Maybelline x Lashionista 要纖長 又要溫水落妝之選

Maybelline NEW YORK x Lashionista
要纖長 又要溫水落妝之選


 
之前應承左大家, 會同大家講返呢支 LASHIONISTA ~
 
我返黎香港後, 第1時間就打呢篇野喇!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

係同大家講 LASHIONISTA 嘅資料前,俾條片大家睇下先:

http://youtu.be/gRJenRMXCik


佢係我用單手搽嘅效果,我事先亦冇用任何夾或熱力令睫毛鬈曲~

片中,我只係用左少少秘技:

(1) 搽睫毛要冇鄒紋, TIPS 係好似我咁望鏡, 你地睇會少少奇怪, 但自己望係OK 嘅~

(2) 係MAKE SURE支掃沾有睫毛液 (新用個時比較少呢個問題, 用耐左就會出現呢個問題)

(3) 我一般會掃2層, 第一層會好快手咁由睫毛底部向上掃

(4) 等幾秒, 就掃第2層, 要令佢鬈曲, 就要係底部停3-5秒, 再慢慢向上拉


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

由於我D睫毛係屬於濃密同長嘅,
 
所以掃2層我已經覺得足夠喇,
 
如果有姊妹睫毛比較稀疏,
 
可以重覆呢個步驟, 搽3-4層,
 
應該效果會比較出 ~LASHIONISTA GOES UP 後 STAYS UP!

~ 佢有4mm 激長纖維, 係個掃都已經見到一條條幼細纖維, 佢有延長睫毛功能, 但唔會令睫毛一舊舊,

~ 佢質地比較薄身, 除左幾秒就乾之外, 仲有就係冇咁易因為重身而跌落黎

~ 6個角度的扭曲刷頭, 可以增加mascara 同睫毛嘅接觸點, 即係易d刷上每一根睫毛

~ 最後就係溫水即落配方, 唔需要用油先落到, 方便我地化淡妝嘅女仔

我知道好多女仔都做唔到唔夾都有的髦曲效果,
 
其實真係要係底部 hold 一hold, 等一等,
 
再掃上去, 然後重覆幾次,
 
成個過程 1 分鐘都唔洗~
 
 
如果要重點延長, 就要make sure 每一層都乾左, 先再掃第2層,
 
一般 2-3層已經有延長效果~

 
記住呢支係纖長+延長嘅睫毛, 唔係濃密效果,
 
如果要做到濃密效果,
 
就要用多少少時間, 要 zig zag 手勢, 再係睫毛底部,
 
同中部都 hold 一 hold,
 
重覆 3-4次, 先會有濃密效果~
成支 LASHIONISTA, 我最BUY 係佢平價錢 $119, 但有ABOVE AVG 嘅效果,
去旅行帶呢支就最方便~

因為佢可以溫水落妝~

 
** 俾多個TIPS 大家, 如果大家有眼油問題,
 
其實最好選用溫水落妝嘅 MASCARA, 因為即使佢遇上面油同眼油,
 
佢都冇咁易暈染, 只有溫水先會令佢一粒粒咁落妝 **
 
 
 
 
 
If you want to know more,
pls visit:
 
Thanks
 
Twinkle C
 
 
 

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s